hei@jonashusby.com

Prosjekter

Klubb Alfa Romeo Norge

Klubb Alfa Romeo Norges nettsider er under oppussing. Den nye løsningen vil ha et særdeles stort fokus på å samle og strukturere de ulike elementene i klubben på en mer oversiktlig måte. Forsidens hovedmål vil være å trekke nye medlemmer.

UngEnergi

UngEnergi er en læringsportal for ungdommer på VGS & US. Her kan man lære, på en lettlest og spennende måte, om fornybar energi og teknologi. Læringsportalen er et prosjekt under CenSES ved NTNU, og har vært på nett siden 2012. Løsningen er bygget på WordPress, og SEO er en viktig del av arbeidet.

Til siden ->

Nordic Ocean Watch

Nordic Ocean Watch er en miljøorganisasjon, som fokuserer på havet. I dette prosjektet har jeg bistått med frontendutvikling og designråd, i samarbeid med en designer.

Til siden ->